Očkování adolescentů proti HPV infekci

Proč očkovat děti?

Vakcíny proti HPV jsou pro dívky a chlapce ve věku 11 až 15 let plně nebo částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Proč?

Očkování proti HPV má nejvyšší účinek, pokud naočkujeme „HPV naivní“ populaci, tedy jedince, kteří se s infekcí HPV ještě nesetkali. Proto je zvolena věková skupina adolescentů, kteří ještě nezahájili sexuální život.

Podobné programy zavedlo mnoho zemí a tam, kde se podařilo naočkovat velkou část populace, již nyní dochází k dramatickému poklesu výskytu HPV infekce a k významnému snížení počtu HPV onemocnění.

Proč očkovat  dívky?

HPV infekce je spojena s velmi častým onkologickým onemocněním, které napadá ženy – rakovinou děložního čípku. Očkováním chráníme dívky proti rakovině i předrakovinovým změnám na děložním čípku. Dále získají ochranu proti rakovině vulvy, vaginy, análního otvoru a genitálním bradavicím.

Proč očkovat chlapce?

Muži jsou jednak přenašeči infekce HPV a zároveň i u nich může dojít k rozvoji celé řady HPV onemocnění. Očkování je chrání proti většině případů rakoviny análního otvoru a proti genitálním bradavicím. Zároveň budou chránit svou budoucí partnerku. Pouze očkování obou pohlaví může přinést kolektivní imunitu a výrazné snížení HPV onemocnění.

 

Jaké vakcíny jsou na výběr?

PLNĚ HRAZENÁ

Plně hrazená je bivalentní vakcína Cervarix, která chrání proti 2 typům HPV (16 a 18).

OD 1. 1. 2022 NOVĚ PLNĚ HRAZENÁ

Při snaze ochránit jedince i před genitálními bradavicemi je nutno zvolit minimálně kvadrivalentní vakcínu Gardasil , která chrání proti typům 16 a 18 a také proti typům HPV 6 a 11, které způsobují 90 % případů genitálních bradavic.

OD 1. 1. 2022 NOVĚ PLNĚ HRAZENÁ

A kdo chce své děti chránit proti 7 vysoce rizikovým typům HPV i proti HPV 6 a 11, má k dispozici nejmodernější nonavalentní vakcínu Gardasil 9, která chrání proti 9 typům HPV. Doplatí si sice 2x 2000 Kč, ale získá ochranu před 90 % všech nádorových změn spojených s HPV (to je u hrdla děložního o 20 % více než při bivalentní či kvadrivalentní vakcíně).

Ve věku 11 až 15 let stačí 2 dávky vakcíny

Slovo od nositele Nobelovy ceny za medicínu

„Je jednoznačně prokázána výhodnost očkování dívek a zároveň chlapců, a to nejen z toho důvodu, že muži jsou následně hlavními přenašeči těchto typů infekcí, ale také z důvodu stále rostoucího počtu orofaryngeálních a análních typů rakoviny, které jsou zapříčiněny stejným typem nákazy. Dostupnost nejnovější nonavalentní vakcíny, která pokrývá více než 90 % genitálních HPV infekcí, nám poprvé poskytuje reálnou šanci nejenom snížit, ale také téměř eliminovat některé typy devastujících karcinomů, přinejmenším pro naše děti a děti jejich dětí,“ uvedl ve svém dopisu pro HPV College prof. Harald zur Hausen, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, kterou získal právě za objev spojitosti infekce HPV s některými typy rakoviny.“

Očkování 13ti letých dětí
Tuto stránku vytvořilo vydavatelství MEDIBAY

 

Produkujeme informace, které jsou garantované lékaři a dalšími odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

 
Sledujte nás na sociálních sítích

Rady a zkušenosti našich spolupracujících lékařů, inspirace pro Vaše zdraví

Svítíme Vám na cestu ke zdraví


symbol MEDIBAY#medibay

Youtube  @YouTubemedibay  

edukační videa a reportáže z našich akcí

Facebook  @medibay.eu  

články, edukační materiály a pozvánky na semináře

Instagram  @medibay  

inspiraci pro Vaše zdraví, zkušenosti a rady lékařů

twitter

Twitter  @medibay_eu   

vyjádření našich spolupracujících lékařů k aktuálnímu dění